ufa678 sagame66 ufa191 DO DO DO ufa191 ufa191

Gintama กินทามะ ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย/ซับไทย (จบ) เข้าชม 29.74K ครั้ง

Gintama กินทามะ ตอนที่ 1-367 พากย์ไทย/ซับไทย (จบ)
เรื่องย่อ

ญี่ปุ่นในยุคเอโดะถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาว แต่ทำให้ประเทศเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ กินโทกิ อดีตนักปฏิวัติ ที่มาเปิดสำนักงานที่รับแก้ปัญหาสารพัดให้คนอื่น

/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol.12 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol.13 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol.13 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.4 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.5 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.6 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.7 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.8 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.9 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol.13 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.1 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.2 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.3 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.4 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266-316 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 267 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 268 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 269 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 270 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 271 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 272 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 273 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 274 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 275 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 276 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 277 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 278 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 279 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 280 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 281 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 282 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 283 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 284 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 285 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 286 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 287 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 288 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 289 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 290 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 291 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 292 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 293 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 294 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 295 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 296 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 297 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 298 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 299 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 300 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 301 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 302 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 303 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 304 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 305 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 306 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 307 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 308 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 309 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 310 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 311 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 312 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 313 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 314 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 315 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 316 พากย์ไทย


Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ซับไทย

Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Gintama Love Potion Arc กินทามะ โคตรยาเสน่ห์ OAD ตอนที่ 2 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 316-328 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 318 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 319 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 320 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 321 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 322 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 323 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 324 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 325 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 326 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 327 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 328 ซับไทย


Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329-341 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 330 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 331 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 332 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 333 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 334 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 335 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 336 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 337 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 338 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 339 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 340 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 341 ซับไทย


Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342-367 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 343 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 344 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 345 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 346 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 347 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 348 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 349 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 350 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 351 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 352 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 353 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 354 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 355 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 356 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 357 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 358 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 359 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 360 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 361 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 362 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 363 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 364 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 365 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 366 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 367 EnD ซับไทย

หมวดหมู่ : อนิเมะพากย์ไทย
ประเภท : Action | Comedy | Historical | Parody | Samurai | Sci-Fi | Shounen | Gintama | กินทามะ | Do-Anime.Com | ดูอนิเมะ | ดูการ์ตูน | ดูอนิเมะออนไลน์ 24 ชั่วโมง |

เรื่องที่เกี่ยวข้องคุณอาจสนใจ

มาแรงรอบ 7 วัน